Broer, plast og porcelænskroner

Kroner og broer

Vi har 25 års erfaring med udarbejdelse af broer samt plast- og porcelænskroner. Du får en høj kvalitet i vore behandlinger. Vi er rutinerede i større og komplicerede behandlinger.

Hvad er en krone

En krone er en ”hætte” fremstillet i plast eller porcelæn og metal, som omslutter din egen tand. Hvis du mangler meget af din egen tand, er det nødvendigt først at lave en opbygning af metal eller plast under kronen.

Hvad er en bro

En bro er stort set det samme som en krone, men har mellemled, som erstatter en eller flere tænder i tandrækken, hvis disse mangler.

Hvorfor en krone/bro

Hvis du har en eller flere defekte tænder, hvor det ikke længere er forsvarligt eller muligt at reparere med en fyldninger, er det nødvendigt med en krone eller bro. I nogle tilfælde vil et Implantat være at foretrække, se “Implantater”. Er krone/bro vil gøre tanden mere holdbar og sikre, at den ikke knækker yderligere.

Hvordan foregår behandlingen

Behandlingen foregår over 2 til 3 besøg i en periode over ca. 10-14 dage. Ved første besøg fremstiller vi en midlertidig krone af et plastmateriale, som erstatter den manglende tandkrone i behandlingsperioden. Derefter fjerner vi evt. fyldningsrester og borer tanden til, så der står en kegle tilbage. Vi forsøger at bevarer så meget som muligt, af din naturlige tand. Dernæst tager vi aftryk til selve kronen. Aftrykket sendes til et dentallaboratorium, som specielfremstiller kronen, så den passer præcis ind i din tandrække, både med hensyn til farve og form. Ved 2. besøg, tilpasser vi kronen og sætter den fast med en tynd cement.

Garanti

Efter endt behandling, vil du få udleveret et dokument som oplyser om guldindholdet i inderkappen af kronen, samt et garantibevis på selve materialet, som ifølge lovgivningen lyder på 5 år.
Det er en selvfølge, at vi gør os umage hver gang. Du får den bedst tænkelige behandling og det bedste resultat. Vi gør vores yderste for, at du kan gå herfra med et stort smil.

33 11 44 99